O nas

home4Nasza placówka dysponuje 120 miejscami w czterech grupach wiekowych, z których każda podzielona jest dodatkowo na dwie mniejsze podgrupy.

Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, pobudzające wyobraźnię i rozwijające twórcze myślenie. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra stosująca nowoczesne metody wychowania i stale doskonaląca swoje umiejętności i wiedzę.

Pracujemy na bazie programów edukacyjnych aprobowanych przez MEN, wykorzystując jednocześnie rozmaite innowacje oraz realizując programy środowiskowe, uczestnicząc w akcjach ogólnopolskich, takich jak „Cała Polska czyta dzieciom”, „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”, licznych konkursach plastycznych, przeglądach teatrzyków dziecięcych, festiwalach i innych imprezach.

W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują cztery posiłki:
śniadanie o godz. 9.00
drugie śniadanie o godz. 11.00
obiad godz. 13.00
podwieczorek godz. 15.00

Zasadnicze zajęcia programowe odbywają się do godziny 13. Wtedy to realizujemy różnego typu zajęcia dydaktyczne, w skład których wchodzą także gry i zabawy, w tym zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne. Po obiedzie przewidziany jest odpoczynek, a dla dzieci starszych zabawy relaksacyjne. W przedszkolu jest możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, osobno płatnych, w postaci języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.